Home

Welkom op de site van DeLezing.nl.

  • De organisatie DeLezing.nl vormt het platform voor de anbi-status stichting Desire & Give.
DeLezing.nl organiseert presentaties, waarvan de opbrengst bestemd is voor de goede
doelen in Nederland waar nu in toenemende mate behoefte is aan hulp en ondersteuning.
Hiertoe worden potentiële sprekers benaderd met het verzoek belangeloos een presentatie
te geven. De opbrengst van de kaartverkoop aan de deelnemers van deze presentaties
genereren de inkomsten, die worden besteed aan de goede doelen.
Onze doelstelling is het organiseren van lezingen, workshops en concerten met als thema: bewustwording, persoonlijke groei, gezondheid, natuur en wetenschap.

De organisatie bestaat uit (onbetaalde) vrijwilligers. Betrokkenheid leidt immers tot samen
verbinden, creëren, en delen met respect voor onszelf en alles wat om ons heen leeft op
en buiten deze planeet aarde. Uiteraard zonder daar iets voor terug te vragen.

  • N I E U W  P R O J E C T - Paard als Spiegel
Desire & Give startte vanaf juni 2015 een nieuw project 'Paard als Spiegel'. Dit project zetten we voort. Het project is voor kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die van kleins af beschadigd zijn door onveilige situaties in en om het huis binnen Nederland.

Het gaat ons zeer aan het hart. Als organisatie Desire & Give willen wij daar graag iets aan doen. Met behulp van dit systeem komen zij weer in hun Kracht en resulteert in leiding nemen over zichzelf.
Doet u ook mee? Lees meer

Actueel